När julen skall städas ut har vi beställt en container. Denna kommer att ställas upp torsdagen den 14 januari 2021 och hämtas efterföljande söndag den 17 januari. Utöver att slänga ut er barrande gran, får man i denna slänga brännbart och obrännbart, till exempel trä, skrot, stålrör, kontorsmöbler, plast, porslin och papper.

Vad man absolut inte får slänga i containern är farligt avfall, vitvaror, gips, impregnerat trä, dammande material, träpulver, elektronik, matavfall, wire, eller möbler innehållande stålfjädrar. Detta skall forslas till återvinningsstation.