Styrelsen genomför just nu en undersökning om det allmänna läget till fastighetens värme- och ventilationssystem. För att i framtiden bli bättre på att identifiera och lokalisera eventuella fel och brister skulle vi behöva alla delägares hjälp med att fylla i en enkät.

Enkäten hittar ni på denna länk: https://forms.gle/izPWpM1iwwAPyg7N8

Tack för din hjälp!