Renovering av innergård

HSB Brf Lustgården har nu påbörjat renoveringen av innergården.

Vad händer just nu?

I Förra veckan etablerade sig entreprenören på innergården och satte upp
stängsel runt arbetsområdet samt påbörjade även markarbetena.
Som ni säkert har sett som har vi nu påbörjat markarbetena inne på gården och
arbete pågår för fullt med att ta bort den gamla trädgården och uteplatserna.

De närmsta veckorna kommer vi att riva oss ned till det gamla tätskiktet och
frilägga betongbjäklaget.

Det innebär att det gamla tätskiktet tas bort och vi får fram ren betong.

Huvudtidplan

  • Sätta upp avspärrningar, hägna in arbetsområdet Klart
  • Riva bort buskar, träd, markplattor, lekplats mm. Pågår just nu
  • Riva tätskikt
  • Kontrollera ytor och göra eventuella betonglagningar
  • Lägga nytt tätskikt
  • Bygga upp innergården till nytt utseende och utformning.

Arbetena kommer att pågå under helgfria vardagar mellan 07.00 – 18.00, mer
störande arbeten kommer i möjligaste mån att pågå mellan 08.00 – 17.00.

På fredagar pågår arbeten fram kl 16.00.

Arbetsområdet kommer att vara inhägnat med byggstängsel under hela denna
period och entrédörrarna mot innergården kommer att vara låsta.

Organisation

Vid frågor om projektet kontakt via:

Kalle Jarnebrink
Projektledare
Göteborg
kalle.jarnebrink@sweco.se

Sweco Management AB
Skånegatan 3
Box 5397
SE-402 28 Göteborg

www.sweco.se