Hej delägare i Lustgården.

Här är en liten information kring hur situationen är hos oss boende på Lustgården då Coronaviruset härjar.

Som ni vet sedan tidigare har vi skjutit fram föreningsstämman som ursprungligen var planerad till april och som nu kommer att hållas i juni. Flera av er har säkert noterat att stadgarna säger att stämman skall hållas under första halvåret och vår ambition är att detta skall kunna hållas.

Arbetet med att renovera nedre gården pågår som planerat och förväntas starta under april och med ett färdigställande under juli månad. Som ni säkert anar finns det i avtalet en med klausul som innebär att om pandemin drabbar dem som skall utföra arbetet, kan det komma att påverka arbetets slutdatum.

Arbetet med Soprummet på Kompassgatan 5 har ju blivit en relativt tidsödande insats. Orsaken till att det har dröjt länge är flera men nu kommer det att öppnas inom kort.

Vi måste tyvärr också acceptera att det under de kommande månaderna nu sannolikt blir mindre och kanske också förseningar av de arbetsuppgifter som vi behöver vidta. Detta då förorsakat av att flera av våra underleverantörer kan komma att drabbas av sjukfrånvaro.

Att bekämpa smittspridningen av virus har varit en fråga på styrelsens dagordning under en tid nu. Sedan tidigare har gymmet stängts och inom kort kommer vi också att stänga ned övernattningsrummet Adam samt Snickeboden. Tyvärr kan vi i dagsläget inte säga när vi har möjlighet att öppna dessa igen.

Någon boende frågade nyligen om varför styrelsen inte har varit så synlig på sistone och vi kan konstatera att flera ledamöter i styrelsen ingår i den s.k. riskgruppen och har valt frivillig karantän. Detta innebär mindre synliga aktiviteter och digitala möten.

Vår uppmaning till er alla är att ta väl vara på er och undvik det förfärliga viruset.

Styrelsen i HSB Brf Lustgården
Tommy Hansson
Ordförande