För att minimera risken för smittspridning av COVID-19, coronaviruset, kommer vi från och med idag, 13 mars, att stänga föreningens gym. Detta görs med allas hälsa i omtanke och vi kommer därför hålla gymmet stängt på obestämd tid tills läget har förbättrats.

Vi hoppas alla kan ha förståelse för detta.

Läs gärna mer om hur du kan minska smittorisken på Folkhälsomyndighetens hemsida:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/