Från och med fredagen den 10 januari till och med måndagen den 13 januari kommer det en container till gården. Det är med andra ord en god idé att då passa på att städa ut julen och städa sitt källarförråd.

Containern är avsedd för allehanda skräp, förutom miljöfarligt avfall och elektronik innehållande batterier. Mer information om föreningens miljörum och vad ni får slänga finner ni här.