Natten mellan den 14 och 15 december 2019 har det skett ett inbrott i förrådsutrymmen på Sjömansgatan 1 och Fjällgatan 28. Boende som har förråd i dessa utrymmen ombeds snarast att kontrollera dessa och tillse att dessa är låsta. Det är upp till varje delägare att göra en polisanmälan i händelse av att något tillgripits i ens enskilda förråd.

I samband med inbrotten har föreningens låscylindrar stulits, vilket vittnar om att dörrarna in till förrådsutrymmena inte varit låsta. Tills dess att vi fått taggläsare till dessa utrymmen så åligger det varje enskild delägare att låsa dörren efter sig, då dessa inte låses automatiskt.