Förhandligarna mellan ComHem och Telia har inte gått enligt plan, vilket gör att det kommer att ske förändringar i ComHems TV-utbud. Senaste informationen hittar ni på ComHems hemsida: https://www.comhem.se/aktuellt

Observera att detta ligger utanför föreningens kontroll och det är något som vi inte kan påverka.