Här är en summering av informationen som presenterades under informationsträffen 28/8 2019.


Hemsidan & Fikonbladet

 • Nya hemsidan presenterades med en snabb överblick
 • Fikonbladet kommer ges ut i ett sista nummer och därefter ersättas av ett digitalt nyhetsbrev
 • Anmälan till SMS-info och ovan nämnt nyhetsbrev visades
 • Kontakt med styrelsen ska nu ske via ett formulär på hemsidan istället för e-post

Gymmet & Snickarboden

 • Gymmets matta reklameras då den färgar av sig
 • Öppettiderna begränsade till 21:00
 • Påminnelse om att alla måste bidra till att hålla det i ordning i gymmet
 • Snickarbodens invigning inte långt borta – dörrbyte återstår samt regelverk för nyttjande
 • Snickarboden kommer ha pass som man bokar via Aptusportalen

Trivselreglerna

 • Trivselreglerna gicks igenom av vår ordförande
 • Ett gäng punkter trycktes på – Bilder med verkliga förseelser visades för att illustrera hur illa det är i många fall.
  • Trapphusen ska vara rena och tomma!
  • Yttersidan av lägenhetsdörren och tidningsstället tillhör föreningen och skall vara fria från klisterlappar, teckningar och allt annat
  • Parkering i garaget får ej ske utanför uppmärkt plats – inte heller fler än ett fordon per parkeringsplats
  • Ingen förvaring får ske i garaget, så som däck, spolarvätska osv
  • Buskage som tillhör uteplatser ska trimmas annars kommer föreningen anlita fastighetsskötaren för detta och debitera kostnaden till delägaren

Underhållsplan

 • Ny underhållsplan håller på att arbetas fram
 • Taken är tidigare i år filmade och numer också åtgärdade med nya takluckor + säkerhetsstaket och mossbekämpning. Eventuellt ska målning utföras på plåtpartier
 • Brandbesiktning för butikslokalerna
 • Tre stammar i fastigheten har blivit filmade – projektledare tas fram för åtgärdsplan och vidare planering för övriga stammar

Byggnationer 2019

 • Besiktning och slutförande av Etapp 1 & 2
  • Laga skador från bl.a. Telias installation
  • Ta fram relationsritningar
  • Nya dörrar till förråd. Även ny dörr till soprum på P12 och ny dörr till Snickarboden (försäkringsärende)
 • Utrymmen införlivas i lägenheter på P20 och F28 där vi nu håller på att stänga igen dörrar
 • Utrymmen ska införlivas i lägenheter på K7 och K5 senare under året
 • Slipning av golv i trapphus på P20, K7 och K5. Startar 2 september på P20
 • Byggnation av ”hisshallar” för de som önskar detta på P20. Här monteras även nya säkerhetsdörrar till de lägenheter som inte redan har det
 • Byte av hissar på K5, K7 och P20. Detta arbete drar igång i november och ska vara klart innan jul

Byggnationer 2020

 • Slipa golv i trapphus på P16 och P18
 • Nya hissar på P16 och P18

Gårdsprojektet 2020

 • Projektledare är tillsatt och förfrågningsunderlag tas nu fram för upphandlingsstart. Planen är att starta våren 2020

Etapp 3 & 4

 • Projektet gås igenom med tänkt projektledare under hösten 2020 för att kunna påbörja arbetet under 2021

Finansiering

 • För planerna 2019 har vi redan likvida medel
 • För 2020 behöver vi antingen låna upp medel och/eller avyttra fler utrymmen. Det finns i nuläget 8 stycken ytterligare projekterade

Övrigt

 • Bostadsrättstillägg som ni alla har som tillägg i er hemförsäkring, ingår numer i avgiften till föreningen. Det innebär att ni kan säga upp bostadsrättstillägget hos ert försäkringsbolag